Calgon Hygiëne+ Gel Verkijgbaar in verpakking van 750ml en 2250ml gel

Kenmerken van onze gel:

• Verwijdert kalkaanslag voor een efficiënte wasmachine en beschermd tegen storingen.
• Verwijdert bacteriën1 voor een hygiënisch schone machine.
• Effectief, zelfs bij lage temperaturen.
• N°1 aanbevolen door wasmachinemerken*.

*Calgon is het aanbevolen merk, gebaseerd op het marktaandeel van wasmachinefabrikanten die Calgon aanbevelen.

Productomschrijving

Doe je korte programma's en wasbeurten op lage temperatuur met vloeibaar wasmiddel? Bij lage temperaturen (40°C en lager) blijven wasmiddelresten aan textielresten kleven en worden aan het einde van de was achter de trommel en in de verborgen delen van de machine afgezet. Deze resten kunnen vervolgens bacteriën voeden die zich vervolgens kunnen vermenigvuldigen, maar ook verantwoordelijk zijn voor slechte geuren.
Onze Calgon Hygiene+ gel geeft u optimale bescherming tegen kalkaanslag, terwijl de hygiëne van uw machine behouden blijft, voor onberispelijke wasresultaten. De beschermende actieve ingrediënten voorkomen de vorming van kalkaanslag en resten, terwijl de reinigingsmiddelen zorgen voor een hygiënisch schone, frisse en goed werkende wasmachine! Calgon Hygiene+ combineert de bescherming van Calgon tegen kalkaanslag met antibacteriële ingrediënten om bacteriën in uw machine te elimineren1.


1in een lege wasbeurt

Gebruiksinformatie

- 1 dop (50 ml) = 1 dosis
- (1 dop + 2/3 (83 ml) bij zeer hard water)
- Gebruik bij elke wasbeurt voor dagelijkse bescherming.
- Voeg Calgon toe naast je gebruikelijke wasmiddel in de wasmiddellade. Gebruik de minimale dosis wasmiddel die bedoeld is voor wassen in zacht water.
- Gebruik voor een volledige behandeling Calgon Hygiene+ één keer per maand in een lege wasbeurt om resten te verwijderen die verantwoordelijk zijn voor slechte geuren en om uw machine hygiënisch schoon en fris te houden.

Ingrediënten

<5% Polycarboxylaten, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, kationogene oppervlakteactieve stoffen. Desinfectiemiddelen. Parfum: Limonene, Hexyl Cinnamal. Voor alle ingrediënten: www.rbeuroinfo.com

Veiligheidsinformatie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. NA INSLIKKEN: Onmiddelijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Werp de verpakking weg na gebruik zoals aangegeven volgens de lokale reglementen. Alle contact met ogen, huid of kledij vermijden.

ONZE PRODUCTEN